Training Geweldloze Communicatie voor begrip en samenwerking in je gezin

Het programma van (Ge)zin in verbinding bestaat uit 3 dagen:

Dag 1 Kennismaken met het proces van Geweldloze Communicatie

De eerste dag van Gezin in verbinding staat in het teken van kennismaken met het proces van Geweldloze Communicatie. Na een gezamenlijke start, een speels voorstelrondje (a.d.h.v. een profielschets van jezelf) en een eerste kennismaking met de jakhals en giraf als symbolen voor manieren waarop we met elkaar kunnen communiceren, gaan volwassenen en kinderen in twee groepen uiteen om de kenmerken van de jakhals en giraf te leren kennen en aan de hand daarvan het proces en de valkuilen van Geweldloze Communicatie te ontdekken. Aan het eind van de ochtend is er ruimte voor de kinderen om te spelen, waarna we samenkomen om te delen wat we hebben ontdekt en gedaan. Na een gezamenlijke lunch en een gezamenlijke opwarmer gaan we weer in dezelfde groepen uiteen om een balans op te maken van de eigen behoeften en kijken welke verzoeken we erbij hebben. Na vrij spel voor de kinderen en een korte pauze komen we met z’n allen bijeen en en spreken we deze verzoeken uit naar elkaar, waarbij de toehoorders een eerste stap maken richting empathisch luisteren. We sluiten de middag gezamenlijk af met een check-in, waarbij voor iedereen ruimte is om te delen hoe hij zich voelt en wat hij viert en betreurt.

Dag 2 Empathisch luisteren en eerlijk uiten

De tweede dag gaat over eerlijk uiten en empathisch luisteren naar elkaar met behulp van het proces van Geweldloze Communicatie. Na een gezamenlijke start en een verhaal om tot denken aan te zetten en te inspireren, gaan kinderen en volwassenen eerst uit elkaar om te horen over de vier manieren van luisteren. Aan het einde van de ochtend komt iedereen weer samen en is er ruimte voor de kinderen om hun ouders feedback te geven: Wat horen ze ouders eigenlijk zeggen? Hoe zouden ze dat graag horen? De uitnodiging aan ouders is om empathisch te luisteren. In hun eigen groep delen de volwassenen vervolgens hoe het voor hen was om empathisch te luisteren. Voor de kinderen is er in die tijd ruimte om te spelen. Na de lunch gaan we gezamenlijk oefenen met eerlijk uiten en empathisch luisteren naar elkaar. Aan het eind van de middag is er voor kinderen ruimte om te spelen of nog wat te oefenen en kunnen de volwassenen met elkaar delen wat er uit de gesprekken met de kinderen gekomen is. We sluiten de middag af door in een korte gezamenlijke oefening na te gaan hoe iedereen er op dat moment bij zit.

Dag 3 Je droomhuis creëren en waardering uiten

De laatste dag staat in het teken van de vraag wat voor thuis je wilt met elkaar. Na een gezamenlijke start en persoonlijke voorbeelden ter inspiratie ga je als gezin gezamenlijk aan de slag om dit huis te ‘creëren’ in een creatieve werkvorm. Ook ga je er samen praktisch handen en voeten aan geven, zodat het echt kan gaan leven in jullie huis. Ieder gezin kan zijn droomhuis vervolgens presenteren met als doel te delen en inspiratie op te doen. Na de gezamenlijke lunch gaan we gezamenlijk aan de slag met onze waardering uiten naar elkaar. Aan het einde van de middag sluiten we gezamenlijk af en heb je praktische tips en handvatten om thuis verbindend te blijven communiceren met elkaar.

Aan het einde van iedere dag eten we een gezamenlijke maaltijd en is er zowel voor volwassenen als voor kinderen nog even ruimte om over dingen na te praten.

Meld je aan

Meer weten?

Heb je behoefte aan meer informatie om te beslissen of je meedoet met de 3-daagse Geweldloze Communicatie training voor begrip en samenwerking in je gezin?