Cursus Empathisch Communiceren met kinderen

Het programma van de cursus Empathisch Communiceren met kinderen bestaat uit 5 bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzicht in je manier van communiceren met kinderen. Aan de hand van een casus uit de praktijk ontdek je dat je ervoor kunt kiezen hoe je deze kinderen hoort of ziet: verwijtend naar jezelf en het kind en met empathie voor jezelf en het kind. Je past deze manier van luisteren toe op een eigen praktijksituatie met je kind en gaat op zoek naar zijn gevoelens en behoeften. Vervolgens krijg je uitleg over de vier stappen van Empathisch Communiceren: waarneming, gevoel, behoefte en verzoek. Je past deze stappen toe op een op een eigen praktijksituatie met je kind en je leert van de cases van andere deelnemers.

Bijeenkomst 2: Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzicht in empathisch luisteren naar kinderen in verschillende praktijksituaties, bijvoorbeeld als een kind het moeilijk heeft of in een potentiële conflictsituatie. Daarnaast leer je obstakels voor empathisch luisteren kennen, die kunnen maken dat een kind anders reageert dan je had gedacht.

Bijeenkomst 3: Deze bijeenkomst gaan we aan de slag met jezelf eerlijk uiten als opvoeder: laten zien wat iets met je doet en daarmee voorleven dat je niet perfect hoeft te zijn. Je oefent hiermee in verschillende praktijksituaties, zoals in ene situatie waarin je je onprettig voelt of een oordeel hebt over een kind. Je krijgt praktische tips en handvatten om vragen aan kinderen zó te stellen dat ze ruimte en vrijheid ervaren om te bepalen of ze aan je verzoek willen voldoen, zodat ze hun intrinsieke motivatie in tact blijft.

Bijeenkomst 4: Deze bijeenkomst staat in het teken van empathie voor jezelf als ouder en opvoeder. Je ontdekt je eigen behoeften, hoe je hieraan tegemoet kunt komen en jezelf empathie kunt geven en voor jezelf kunt blijven zorgen als je voor kinderen zorgt.

Bijeenkomst 5: Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op verbindend grenzen stellen. Je kunt oefenen met verbindend ‘nee’ zeggen met behulp van de vier stappen. Op deze manier kun je de veiligheid van kinderen zekerstellen met ruimte voor hun behoefte aan leren, ontdekken en groeien. Ook kun je oefenen met empathisch omgaan met een ‘nee’ van kinderen.

Je hebt nu praktische handvatten om in verbinding te blijven met je kinderen, zodat je de basis kunt leggen voor een opvoeding waarin kinderen zich kunnen te ontwikkelen tot zelfverzekerde, zelfstandige volwassenen.

Meld je aan

Meer weten?

Heb je behoefte aan meer informatie om te beslissen of je meedoet met de cursus Empathisch Communiceren met kinderen? Stuur dan een mailtje naar info@empathieworkshops.nl of bel trainer Geweldloze Communicatie Annemiek op tel. 06 518 35 227

Wat doet dit blog met je? Laat je reactie achter!